NAČIN I USLOVI PORUČIVANJA

 

Kako poručivati?

Iz menija proizvoda izaberite žželjeni artikal i kliknite „Dodaj u korpu“.

Nakon prvog poručenog artikla, formira se porudžžbina koja ostaje aktivna sve dok ne završšite sa poručivanjem. U svakom trenutku možžete prekinuti sa poručivanjem i nastaviti kroz nekoliko dana, jer će aktivna porudžžbina biti otvorena.

Prilikom poručivanja artikala, postoji mogućnost pregleda statusa trenutne porudžžbine, gde možžete da pratite količinu poručenih proizvoda, kao i ukupan iznos porudžžbine.

Nakon odabira svih artikala za koje ste zainteresovani, u Trenutnoj porudžžbini pritisnite dugme ‘Završi i poruči’. Zatim ćete biti u mogućnosti da proverite i izmenite Vaše podatke, ukoliko je došlo do nekih promena (adresa na koju se šalje pošiljka, kontakt telefon). Takođe, moći ćete da izaberete način dostave, kao i način plaćanja.

Vaša porudžžbina ce zatim biti automatski prosleđena našem prodajnom odeljenju. Ukoliko porudžbinu primimo do 13h radnim danom, paket će biti poslat istog dana. U slučaju da se porudžbina izvrši nakon 13h radnim danom, paket će biti poslat sutradan.

Način plaćanja 

Plaćanje robe obavlja se na neki od sledeća dva načina:

– Fakturom preko računa firme (za pravna lica).

– Pouzećem prilikom preuzimanja paketa od kurirske služžbe.

Dostava robe

Dostavu pošiljki vrši City Express i Post Express kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova i Metohije. Radno vreme kurirskih službi je svakog radnog dana od 9 do 17h.

Sve porudžbine radnim danima do 13h biće spakovane i poslate istog dana. Porudžbine posle 13h biće poslate narednog radnog dana.

Roba koju ste poručili stići će na Vašu adresu u roku od 24h do 72h (vikend ne ulazi u satnicu roka isporuke) u zavisnosti od trenutnog lagera i adrese isporuke. Zbog većeg obima posla kurirske službe u periodu od 01.12. do 31.12. rok isporuke može biti duži.

Troškovi dostave se posebno naplaćuju. Cene i uslove isporuke kurirskih službi  možete pogledati na sledećem linku: www.cityexpress.rs  odnosno: www.postexpress.rs

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

 

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.slimline.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin ili pravno lice koje putem interneta na sajtu www.slimline.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 14 dana od dana kupovine. Istekom roka iz ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu SLIM LINE doo, Vase Stajića 8, Novi Sad. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

  • u zahtevu za reklamaciju (Reklamacioni list) da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
  • dostavi račun
  • dostavi popunjen i potpisan Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu
  • dostavi potpisani Nalog za ispravku.

Troškove slanja gore pomenute dokumentacije i proizvoda koji se reklamira, snosi Kupac, dok troškove slanja zamenskog ili novog proizvoda snosi Trgovac.

Reklamacioni list i Obrazac odustanka od ugovora na raspolaganju su na ovom linku.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

  • propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
  • nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
  • kupio proizvod na rasprodaji;
  • kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
  • promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod; u tom slučaju troškove slanja kupljenog proizvoda snosi Kupac, a troškove slanja novog (zamenskog) proizvodasnosi Trgovac
vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
Iznos cene proizvoda biće vraćen kupcu nakon što proizvod bude vraćen u sedište Trgovca. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje iznosa cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju usled neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja proizvodom.
otklanjanje nedostatka na proizvodu; u tom slučaju troškove slanja kupljenog neispravnog proizvoda snosi Kupac, a troškove slanja popravljenog proizvoda snosi Trgovac.

Član 8

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.